Prague Junior Note 2012

21. ročník, 14. – 17. června 2012

Pod záštitou JUDr. Heleny Chudomelové, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.

Srdečně Vás zveme na 21. ročník celostátní dětské hudební soutěže Prague Junior Note 2012 vypsané pro sólisty do 15 let ve hře na klavír.

ŘEDITELKA SOUTĚŽE PJN

Vlastimila Pospíšilová

PŘEDSEDA POROTY SOUTĚŽE PJN 2012

Prof. Ivan Klánský

ČLENOVÉ POROTY SOUTĚŽE PJN 2012

Marcela Faflak (USA), Irina Fojtíková – Kondratěnko (Lotyšsko / ČR), Valerie Houdjakov (Rakousko), Karel Košárek (ČR), Zbyněk Maruška (Kypr), Monika Tugendliebová (ČR)

UMĚLECKÁ ŘEDITELKA SOUTĚŽE

Markéta Vejvodová-Pospíšilová

ZAHAJOVACÍ KONCERT

se koná dne 14. června 2012 v 17.00 hod.
v Galerii, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha l

- slavnostní zahájení
- představení členů poroty
- rozlosování všech kategorií soutěže
- koncertní vystoupení Marie Violy Mojzešové, absolutní vítězky PJN 2011

KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ

se koná v Sále Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha l
- dne 15. června 2012 od 9.00 hod. – Kat. nejmladších a I. kategorie
- dne 16. června 2012 od 9.00 hod. – II. kategorie a IV.kategorie
- dne 17. června 2012 od 9.00 hod. – III. kategorie

KONCERT VÍTĚZŮ

dne 17. června 2012 v 18.00 hod., Sál Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha l

PODMÍNKY SOUTĚŽE

- soutěž probíhá jednokolově v časových limitech podle věkových kategorií
- rozdělení do věkových kategorií je podle roku narození

Kategorie nejmladších – 2004 a mladší 3 – 6 min.
I. kategorie – 2003, 2002 / 5 – 8 min.
II. kategorie – 2001, 2000 / 7 – 11 min.
III. kategorie – 1999, 1998 / 10 – 13 min.
IV. kategorie – 1997 / 12 – 15 min.

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

- soutěžící musí přednést skladby min. dvou hudebních stylů:
1. nejméně jedna skladba z období baroka, nebo klasicismu
2. nejméně jedna skladba z období romantismu, nebo impresionismu, nebo soudobé hudby
- počet skladeb není omezen, celkový časový limit je závazný
- hra zpaměti je podmínkou
- případné změny soutěžního programu hlaste před uzávěrkou přihlášek – do 10. května 2012
- bodování bude zveřejněno po vyhlášení výsledků soutěže každé kategorie
- soutěžící získá písemné rady od jednotlivých porotců a má právo na soukromou konzultaci

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

- budou přijímány od 1. února do 10. května 2012

CENY SOUTĚŽE

  • cena Prof. Viktorie Švihlíkové za nejlepší provedení skladeb J.S.Bacha
  • cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení skladby B. Martinů
  • cena Hudební nadace OSA za nejlepší interpretaci soudobé hudby
  • vítězové jednotlivých kategorií vystoupí na slavnostním koncertě v rámci mezinárodního hudebního festivalu Krumlovské recitály dne 22. června 2012 v Českém Krumlově
  • Nadace Život umělce uděluje finanční cenu ve výši 5.000,-Kč absolutnímu vítězi soutěže PJN 2012
  • porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit či rozdělit
  • všichni soutěžící obdrží diplom za účast v soutěži a dary

OSTATNÍ INFORMACE

Soutěžící jiné národnosti musí doložit doklad o pravidelné výuce v ČR.

Organizátor PJN 2012 nezajišťuje mimopražským účastníkům ubytování. Doporučujeme si osobně objednat ubytování na kolejích Univerzity Karlovy.
Ubytovací kancelář kolej Hvězda: tel. 220431371
Rezervační oddělení pro ostatní koleje UK : tel. 224932023