Prague Junior Note 2013

22. ročník, 13. – 16. června 2013

Srdečně Vás zveme na 22. ročník celostátní dětské hudební soutěže Prague Junior Note 2013 vypsané pro sólisty do 15 let ve hře na klavír.

UMĚLECKÝ ŘEDITEL A PŘEDSEDA POROTY SOUTĚŽE PJN 2013

Prof. Ivan Klánský

ČLENOVÉ POROTY SOUTĚŽE PJN 2013

Marcela Faflak, USA
Ivo Kahánek, HAMU Praha, Univerzita Ostrava
František Malý, HAMU Praha
Zbyněk Maruška, Kypr
Monika Tugendliebová, Janáčkova konzervatoř Ostrava
Helena Weiser, JAMU Brno

PATRONKA SOUTĚŽE

Vlastimila Pospíšilová

ZAHAJOVACÍ KONCERT

se koná dne 13. června 2013 v 17.00 hod. v Galerii, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1

 • slavnostní zahájení
 • představení členů poroty
 • rozlosování všech kategorií soutěže
 • koncertní vystoupení některých z vítězů minulých ročníků soutěže

KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ

se koná v Sále Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1

 • dne 14. června 2013 od 9.00 hod. – Kat. nejmladších a I. kategorie
 • dne 15. června 2013 od 9.00 hod. – II. kategorie a IV.kategorie
 • dne 16. června 2013 od 9.00 hod. – III. kategorie

KONCERT VÍTĚZŮ

dne 16. června 2013 v 18.00 hod., Sál Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • soutěž probíhá jednokolově v časových limitech podle věkových kategorií
 • rozdělení do věkových kategorií je podle roku narození
  Kategorie nejmladších – 2005 a mladší 3 – 6 min.
  I. kategorie – 2004, 2003 / 5-8 min.
  II. kategorie – 2002, 2001 / 7-11 min.
  III. kategorie – 2000, 1999 / 10-13 min.
  IV. kategorie – 1998 / 12-15 min.

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

 • soutěžící musí přednést skladby min. dvou hudebních stylů:
  • nejméně jedna skladba z období baroka, nebo klasicismu
  • nejméně jedna skladba z období romantismu, nebo impresionismu, nebo soudobé hudby
 • počet skladeb není omezen, celkový časový limit je závazný
 • hra zpaměti je podmínkou
 • případné změny soutěžního programu hlaste před uzávěrkou přihlášek – do 25. května 2013
 • bodování bude zveřejněno po vyhlášení výsledků soutěže každé kategorie
 • soutěžící získá písemné rady od jednotlivých porotců a má právo na soukromou konzultaci

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

Přihlášky budou přijímány od 18. února do 25. května 2013.

CENY SOUTĚŽE

 • Cena prof. Viktorie Švihlíkové za nejlepší provedení skladby J. S. Bacha
 • Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení skladby B. Martinů

Další ceny budou oznámeny.
Všichni soutěžící obdrží diplom a dary za účast v soutěži.
Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit či rozdělit.

OSTATNÍ INFORMACE

Soutěžící jiné národnosti musí doložit doklad o pravidelné výuce v ČR.
Organizátor PJN 2013 nezajišťuje mimopražským účastníkům ubytování.