Statut Prague Junior Note 2014

Celostátní hudební soutěž mladých interpretů

XXIII. ročník, 13.–15. června 2014

Soutěž je vyhlášena pro mladé sólisty do 15 let v oboru hra na klavír.

 

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Umělecká agentura IKLA agency s.r.o.

ŘEDITEL SOUTĚŽE A PŘEDSEDA POROTY SOUTĚŽE PJN 2014

Prof. Ivan Klánský

ČLENOVÉ POROTY SOUTĚŽE PJN 2014

Ivo Kahánek, HAMU Praha, Univerzita Ostrava
František Malý, HAMU Praha
Zbyněk Maruška, Kypr
Marina Primachenko-Moussu, Francie
Monika Tugendliebová, Janáčkova konzervatoř Ostrava
Helena Weiser, JAMU Brno

PATRONKA SOUTĚŽE PJN 2014

Vlastimila Pospíšilová

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž je jednokolová a rozdělená do pěti věkových kategorií:

 • Kategorie nejmladších – narozeni v roce 2006 a mladší
 • I. kategorie – narozeni v roce 2005, 2004
 • II. kategorie – narozeni v roce 2003, 2002
 • III. kategorie – narozeni v roce 2001, 2000
 • IV. kategorie – narozeni v roce 1999

Časové limity soutěžních výkonů:

 • Kategorie nejmladších – 3-6 min.
 • I. kategorie – 5-8 min.
 • II. kategorie – 7-11 min.
 • III. kategorie – 10-13 min.
 • IV. kategorie – 12-15 min.

SOUTĚŽ PRAGUE JUNIOR NOTE 2014

se koná ve dnech 13.-15. června 2014 v Sále Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1.
Předběžný harmonogram soutěže:

 • dne 13. června 2014 od 9.15 hod. – Kat. nejmladších a I. kategorie
 • dne 14. června 2014 od 9.00 hod. – II. kategorie a IV.kategorie
 • dne 15. června 2014 od 9.00 hod. – III. kategorie

Rozlosování a přesný časový harmonogram budou zveřejněny nejpozději 6. června 2014.

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

se uskuteční dne 13. června 2014 v 9.00 hod. v Galerii HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1.

KONCERT VÍTĚZŮ

se koná v neděli, dne 15. června 2014 v 18.00 hod., v Sále Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1.

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

Přihlášky budou přijímány od 1. února do 25. května 2014.

CENY SOUTĚŽE

 • Cena prof. Viktorie Švihlíkové za nejlepší provedení skladby J. S. Bacha
 • Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení skladby B. Martinů

Další ceny budou oznámeny.
Všichni soutěžící obdrží diplom a dary za účast v soutěži.
Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit či rozdělit.

OSTATNÍ INFORMACE

Soutěžící jiné národnosti musí doložit doklad o pravidelné výuce v ČR.
Organizátor PJN 2014 nezajišťuje mimopražským účastníkům ubytování.
Změna v podmínkách a harmonogramu soutěže vyhrazena.

PROPOZICE SOUTĚŽE

Zápisné do soutěže PJN2014 činí 700,-Kč a je pro každého účastníka povinné.
Stanovený termín zaslání soutěžních přihlášek je do 25. května 2014. Přihlášení do soutěže je možné výhradně elektronickou cestou na webových stránkách soutěže: www.soutezpjn.cz.

Podmínky soutěže

 • Rozlosování všech kategorií se uskuteční nejméně 1 týden před zahájením soutěže a bude zveřejněno na webových stránkách soutěže. Důvodem této změny je, aby každý účastník znal předem přesný čas své akustické zkoušky i soutěžního vystoupení.
 • K registraci je soutěžící povinen dostavit se nejpozději jednu hodinu před svou akustickou zkouškou v Sále Martinů.
 • Při registraci prokáže kandidát svou totožnost a věk.
 • Soutěžící musí přednést všechny soutěžní skladby zpaměti.
 • Změny v soutěžním repertoáru musí nahlásit nejpozději do 25. května 2014.
 • V daném časovém limitu musí soutěžící obsáhnout skladby nejméně dvou hudebních stylů.
 • Soutěžící je povinen dodržet určitý časový limit svého soutěžního výstupu.
 • V případě jeho prodloužení má porota právo soutěžní výstup ukončit.
 • V případě výrazného nedodržení spodní hranice časového limitu může porota výkon vyřadit z bodového hodnocení.
 • Každý kandidát má možnost obdržet po ukončení soutěže své kategorie písemné hodnocení a doporučení od členů poroty.
 • Bodování členů poroty je zveřejněno po ukončení každé kategorie.
 • Boduje se v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší).
 • Soutěže se mohou účastnit i zahraniční zájemci v případě, že studují v ČR.
 • Soutěže se mohou účastnit i soutěžící s českou státní příslušností v případě, že studují či dlouhodobě pobývají v zahraničí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníkům soutěže PJN2014 je tento statut k dispozici na webových stránkách soutěže.
Statut má platnost pro soutěž PJN2014 od 1. ledna 2014.

prof. Ivan Klánský
ředitel soutěže PJN