Covidová opatření během soutěže

Milí hudební přátelé,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně hygienických opatření bychom rádi upřesnili konkrétní podmínky.

Každý dospělý návštěvník akce musí prokázat, že splňuje jeden z následujících bodů:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

c) osoba, která v posledních 180 dnech prodělala onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení na adrese https://www.amu.cz/media/%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_covid_19_180dni.pdf)

nebo

d) osoba, která byla očkována (po 22 dnech od první dávky, prokazuje se informací o očkování první dávkou získanou od očkovacího místa).

Po celou dobu konání je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrývání dýchacích cest respirátorem.

Na děti (soutěžící i doprovod) se tyto podmínky nevztahují, bude však nutné při registraci podepsat čestné prohlášení. Pro soutěžící během akustické zkoušky a soutěžního výkonu též neplatí ustanovení o zakrývání dýchacích cest.