Potvrzujeme konání soutěže PJN 2020

Na základě posledního vývoje opatření v době koronavirové krize potvrzujeme, že

soutěž Prague Junior Note 2020
se BUDE KONAT 

v původním plánovaném termínu 12.–14. června 2020 v Sále Martinů v budově Lichtenštejnského Paláce (HAMU) na Malostranském náměstí. Pokud se situace ještě znovu dramaticky nezmění, budeme schopni dodržovat povolený počet osob v sále i ostatní hygienické předpisy.

Soutěžní podmínky zůstávají stejné. Vzhledem ke ztížené situaci jsme se ale rozhodli, že porota v tomto roce nebude bodově postihovat nebo diskvalifikovat soutěžící, bude-li program o 1 minutu kratší.

Naším záměrem je tu být pro ty, kdo chtějí hrát, nepřestávají cvičit ani v těchto ztí- žených podmínkách a chtějí mít nějaký konkrétní cíl s možností ho i prezentovat.

Těšíme se na vás.

Helena Suchárová Weiser
ředitelka soutěže PJN

Ivan Klánský
předseda poroty PJN