Přihláška PJN 2021

Přihlášku, prosím, vyplňujte co nejpečlivěji. Všechny hvězdičkou označené položky jsou povinné. Zejména věnujte pozornost správnému vyplnění kontaktního e-mailu, na který obdržíte potvrzení o zařazení do soutěže a informace pro uhrazení soutěžního poplatku, který činí 800,- Kč. Dále prosím věnujte pozornost správnému vyplnění fakturačních údajů pro vystavení daňového dokladu – pokud je plátcem soutěžního poplatku za účastníka škola, je nutno uvést fakturační údaje školy.

V případě úspěšného odeslání přihlášky vám bude zobrazena zpráva s potvrzením. Pokud se vám namísto zprávy znovu objeví tento formulář, pravděpodobně došlo k chybě při vyplňování formuláře. V takovém případě zkontrolujte prosím znovu pečlivě vyplněné údaje – chybějící nebo nesprávné údaje budou zvýrazněny červeným orámováním příslušného políčka.

V případě potíží s registrací prosím kontaktujte prihlasky@soutezpjn.cz nebo webmaster@ikla.cz.

Přihláška do 30. ročníku soutěže Prague Junior Note (2021)

    Soutěžící

  • Zákonný zástupce

  • Kontaktní adresa

  • Umělecká škola

  • Soutěžní program

  • Důležitá upozornění

  • Soutěžící i zákonný zástupce Soutěžícího prohlašují, že byli informování společností IKLA Agency s. r. o. o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob ve spojení se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR), a seznámili se s informacemi o zpracování osobních údajů dostupnými na webových stránkách soutěže Prague Junior Note zde.
 

Ověření a odeslání přihlášky