Statut Prague Junior Note 2015

Celostátní hudební soutěž mladých interpretů

XXIV. ročník, 12.–14. června 2015

Soutěž je vyhlášena pro mladé sólisty do 15 let v oboru hra na klavír.

 

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Umělecká agentura IKLA agency s.r.o.

ŘEDITEL SOUTĚŽE A PŘEDSEDA POROTY SOUTĚŽE PJN 2015

Prof. Ivan Klánský

ČLENOVÉ POROTY SOUTĚŽE PJN 2015

Marcela Faflak, USA
František Malý, HAMU Praha
Zbyněk Maruška, Kypr
Marina Primachenko-Moussu, Francie
Monika Tugendliebová, Janáčkova konzervatoř Ostrava
Helena Weiser, JAMU Brno

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž je jednokolová a rozdělená do pěti věkových kategorií:

 • Kategorie nejmladších – narozeni v roce 2008 a mladší
 • I. kategorie – narozeni v roce 2007, 2006
 • II. kategorie – narozeni v roce 2005, 2004
 • III. kategorie – narozeni v roce 2003, 2002
 • IV. kategorie – narozeni v roce 2001, 2000

Upozornění: v dělení do kategorií došlo od loňského ročníku ke změně.

Časové limity soutěžních výkonů:

 • Kategorie nejmladších – 3-6 min.
 • I. kategorie – 5-8 min.
 • II. kategorie – 7-11 min.
 • III. kategorie – 10-13 min.
 • IV. kategorie – 12-15 min.

SOUTĚŽ PRAGUE JUNIOR NOTE 2015

se koná ve dnech 12.-14. června 2015 v Sále Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1.
Konečný harmonogram soutěže:

 • 12. června 2015 od 9.30 hod. (akustické zkoušky od 8.30) – Kat. nejmladších
 • 12. června 2015 od 11.35 hod.  (akustické zkoušky od 10.40) – III. kategorie
 • 13. června 2015 od 9.00 hod.  (akustické zkoušky od 8.15) – I. kategorie
 • 13. června 2015 od 13.30 hod.  (akustické zkoušky od 12.25) – II. kategorie
 • 14. června 2015 od 9.00 hod.  (akustické zkoušky od 8.15) – IV. kategorie

Rozlosování a přesný časový harmonogram budou zveřejněny nejpozději 5. června 2015.

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

se uskuteční dne 12. června 2015 v 9.00 hod. v Galerii HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1.

KONCERT VÍTĚZŮ

se koná v neděli, dne 14. června 2015 v 18.00 hod., v Sále Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1.

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

Přihlášky byly přijímány od 1. března do 24. května 2015. V tuto chvíli je příjem přihlášek ukončen.

CENY SOUTĚŽE

 • Ceny budou oznámeny při zahájení soutěže.
 • Všichni soutěžící obdrží diplom a dary za účast v soutěži.
 • Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit či rozdělit.

OSTATNÍ INFORMACE

Soutěžící jiné národnosti musí doložit doklad o pravidelné výuce v ČR.
Organizátor PJN 2015 nezajišťuje mimopražským účastníkům ubytování.
Změna v podmínkách a harmonogramu soutěže vyhrazena.

PROPOZICE SOUTĚŽE

Zápisné do soutěže PJN 2015 činí 700,-Kč a je pro každého účastníka povinné.
Stanovený termín zaslání soutěžních přihlášek je do 24. května 2015. Přihlášení do soutěže je možné výhradně elektronickou cestou na webových stránkách soutěže: www.soutezpjn.cz.

Podmínky soutěže

 • Rozlosování všech kategorií se uskuteční nejméně 1 týden před zahájením soutěže a bude zveřejněno na webových stránkách soutěže. Důvodem této změny je, aby každý účastník znal předem přesný čas své akustické zkoušky i soutěžního vystoupení.
 • K registraci je soutěžící povinen dostavit se nejpozději jednu hodinu před svou akustickou zkouškou v Sále Martinů.
 • Při registraci prokáže kandidát svou totožnost a věk.
 • Soutěžící musí přednést všechny soutěžní skladby zpaměti.
 • Změny v soutěžním repertoáru musí nahlásit nejpozději do 24. května 2015.
 • V daném časovém limitu musí soutěžící obsáhnout skladby nejméně dvou hudebních stylů.
 • Soutěžící je povinen dodržet určitý časový limit svého soutěžního výstupu.
 • V případě jeho prodloužení má porota právo soutěžní výstup ukončit.
 • V případě výrazného nedodržení spodní hranice časového limitu může porota výkon vyřadit z bodového hodnocení.
 • Každý kandidát má možnost obdržet po ukončení soutěže své kategorie písemné hodnocení a doporučení od členů poroty.
 • Bodování členů poroty je zveřejněno po ukončení každé kategorie.
 • Boduje se v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší).
 • Soutěže se mohou účastnit i zahraniční zájemci v případě, že studují v ČR.
 • Soutěže se mohou účastnit i soutěžící s českou státní příslušností v případě, že studují či dlouhodobě pobývají v zahraničí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníkům soutěže PJN 2015 je tento statut k dispozici na webových stránkách soutěže.
Statut má platnost pro soutěž PJN 2015 od 1. ledna 2015.

prof. Ivan Klánský
ředitel soutěže PJN