Statut Prague Junior Note 2024

Celostátní hudební soutěž mladých interpretů,
XXXIII. ročník, 14.–16. června 2024

Soutěž je vyhlášena pro mladé sólisty do 15 let v oboru hra na klavír.

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Umělecká agentura IKLA agency s.r.o.

ŘEDITELKA SOUTĚŽE

Helena Sucharova Weiser

Od roku 2019 se stala ředitelkou pořádající agentury IKLA Agency prof. Helena Suchárová Weiser,
dlouholetá členka poroty Prague Junior Note.

PŘEDSEDA POROTY

Ivan Klansky

Předsedou mezinárodní poroty nadále zůstává prof. Ivan Klánský.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž je jednokolová a rozdělená do pěti věkových kategorií:

 • Kategorie nejmladších – narozeni v roce 2017 a mladší
 • I. kategorie – narozeni v roce 2016, 2015
 • II. kategorie – narozeni v roce 2014, 2013
 • III. kategorie – narozeni v roce 2012, 2011
 • IV. kategorie – narozeni v roce 2010, 2009

Časové limity soutěžních výkonů:

 • Kategorie nejmladších – 3-6 min.
 • I. kategorie – 5-8 min.
 • II. kategorie – 7-11 min.
 • III. kategorie – 10-13 min.
 • IV. kategorie – 12-15 min.
 • V daném časovém limitu musí soutěžící obsáhnout skladby nejméně dvou hudebních stylů.
 • Soutěžící musí přednést všechny soutěžní skladby zpaměti.

SOUTĚŽ PRAGUE JUNIOR NOTE 2024

se koná ve dnech 14.–16. června 2024 v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce (HAMU), Malostranské náměstí 13, Praha 1.

KONCERT VÍTĚZŮ

se koná v neděli, dne 16. června 2024 v 18.00 hod., v Sále Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1.

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

Přihlášky budou přijímány od 5. dubna do 31. května 2024 prostřednictvím formuláře na těchto stránkách zde. Pokud máte od minulých ročníků uloženu adresu přihlašovacího formuláře, nepoužívejte ji prosím, pro aktuální ročník bude v den zahájení příjmu přihlášek zveřejněn aktuální odkaz.

CENY SOUTĚŽE

 • Ceny budou oznámeny při zahájení soutěže.
 • Všichni soutěžící obdrží diplom a dary za účast v soutěži.
 • Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit či rozdělit.

OSTATNÍ INFORMACE

Soutěžící jiné národnosti musí doložit doklad o pravidelné výuce v ČR.
Organizátor PJN 2024 nezajišťuje mimopražským účastníkům ubytování.
Změna v podmínkách a harmonogramu soutěže vyhrazena.

PROPOZICE SOUTĚŽE

Zápisné do soutěže PJN 2024 činí 1000,- Kč, je pro každého účastníka povinné a je nevratné. V případě zrušení letošní soutěže peníze všem vrátíme.
Stanovený termín zaslání soutěžních přihlášek je do 31. května 2024. Přihlášení do soutěže je možné výhradně elektronickou cestou na webových stránkách soutěže: www.soutezpjn.cz.

Podmínky soutěže

 • Podmínky soutěže PJN 2024 se budou řídit aktuálním nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Rozlosování všech kategorií se uskuteční nejméně 1 týden před zahájením soutěže a bude zveřejněno na webových stránkách soutěže. Důvodem tohoto opatření je, aby každý účastník znal předem přesný čas své akustické zkoušky i soutěžního vystoupení.
 • K registraci je soutěžící povinen dostavit se nejpozději jednu hodinu před svou akustickou zkouškou v Sále Martinů.
 • Při registraci prokáže kandidát svou totožnost a věk a odevzdá GDPR formulář podepsaný rodičem nebo zákonným zástupcem.
 • V daném časovém limitu musí soutěžící obsáhnout skladby nejméně dvou hudebních stylů.
 • Soutěžící musí přednést všechny soutěžní skladby zpaměti.
 • Veškeré změny údajů nebo repertoáru je nutné nahlásit nejpozději do 31. května 2024.
 • Soutěžící je povinen dodržet určitý časový limit svého soutěžního výstupu.
 • V případě jeho prodloužení má porota právo soutěžní výstup ukončit.
 • V případě výrazného nedodržení spodní hranice časového limitu může porota výkon vyřadit z bodového hodnocení.
 • Každý kandidát má možnost obdržet po ukončení soutěže své kategorie písemné hodnocení a doporučení od členů poroty.
 • Bodování členů poroty je zveřejněno po ukončení každé kategorie.
 • Boduje se v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší).
 • Soutěže se mohou účastnit i zahraniční zájemci v případě, že studují v ČR.
 • Soutěže se mohou účastnit i soutěžící s českou státní příslušností v případě, že studují či dlouhodobě pobývají v zahraničí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníkům soutěže PJN 2024 je tento statut k dispozici na webových stránkách soutěže.
Statut má platnost pro soutěž PJN 2024 od 5. dubna 2024.

prof. Helena Suchárová
Ředitelka soutěže Prague Junior Note